Open dag Glas Diergeneeskunde in Diever

Na onze aanwezigheid op de open dag in Ureterp bij de Fûgelhelling werden wij benaderd door Glas Diergeneeskunde in Diever om ook bij hen op de open dag een kraam in te richten en braakballen te pluizen. Op 07 oktober 2017 was het zo ver. Een zeer goed geregelde open dag, waar bij aankomst de party-tent al klaar stond voor ons en het ons aan niets ontbrak. Snel ingericht en van 11:00 uur tot 16:30 uur waren de gasten welkom om braakballen te pluizen, kleurplaten te maken en van informatie te worden voorzien. Het was dan ook gezellig druk ondanks het slechte weer (hele dag regen). Volgens de organisatie waren er vermoedelijk bij mooi weer 3 à 4 keer zoveel bezoekers geweest, maar je hoort ons niet klagen.

Naast onze aanwezigheid waren er ook nog vele andere activiteiten voor jong en oud. Om 14:15 uur hebben we vanuit de stichting nog een korte (20 minuten) lezing verzorgd over de steenuilen, waarbij het zaaltje mooi vol zat.

Na afloop was er voor alle aanwezige vrijwilligers nog Chinees eten aanwezig en na deze gezellige afsluiting gingen we voldaan naar huis.

Vol enthousiasme aan de slag

De werkgroep van Smilde/Bovensmilde e.o. is vol enthousiasme na twee oriënterende bijeenkomsten aan de slag gegaan met het ophangen van de eerste nestkasten onder begeleiding van Jan ter Stege (vrijwilliger Vogelwacht Uffelte e.o. en bestuurslid van onze stichting). We wensen de werkgroep veel plezier en natuurlijk broedsucces van de steenuiltjes toe.

Nieuwe werkgroepen 2017

In 2017 hebben we als werkgroep weer enkele nieuwe werkgroepen op gang geholpen door het geven van voorlichting over de uiltjes, beschikbaar stellen van nestkasten en enkele vrijwilligers van de Vogelwacht Uffelte e.o. hebben tevens de werkgroepen voor een deel begeleid in de eerste praktijksituaties.  (zie ook kaarten hieronder)

Nieuwe werkgroepen zijn nu actief bij:
– Vledder e.o.
– Geeuwenbrug/Hoogersmilde
– Smilde/Bovensmilde
– Assen e.o.
– Borger e.o.

Helaas is er ook een werkgroep gestopt in het Noorden van Drenthe. Inmiddels hebben een aantal nieuwe werkgroepen delen van dit gebied al ingevuld, maar nog niet helemaal. Het zou heel mooi zijn als we in de komende jaren ook de volgende gebieden gevuld krijgen met steenuilenwerkgroepen:

  • Westerbork/Orvelte
  • Eelde/Norg
  • Hoogeveen/Pesse/Noordscheschut

Situatie begin 2017:

Situatie september 2017:

 

 

 

 

 

Jaarmarkt Wateren

Op 15 augustus 2017 hebben we met een kraam en braakballen pluizen op de jaarmarkt in Wateren gestaan. Misschien niet een markt waar je de Stichting direct zou verwachten, maar we hebben een goede dag gedraaid, met als resultaat een opbrengst die ons weer in staat stelt om 2 nestkasten voor de werkgroepen aan te schaffen.

Oogstdag Lhee

Zoals ook de afgelopen jaren, zijn we ook dit jaar (12 augustus 2017) weer naar de oogstdag in Lhee geweest om in onze kraam informatie te verstrekken en leuke steenuilendingen te verkopen en onder de partijtent werd er druk braakballen geplozen. Dit jaar stond het braakballen pluizen op de activiteitenkaart die kinderen krijgen op de oogstdag, waardoor we nog meer aanloop kregen bij het pluizen. Een gezellige dag midden in het steenuilengebied van de Vogelwacht Uffelte e.o.

Open dag Fûgelhelling in Ureterp

Op 20 mei 2017 hebben we met de Stichting een geweldig mooie dag gehad bij de Fûgelhelling (vogelopvang) in Ureterp. Ondanks dat dit in Friesland ligt was dit een uitgelezen kans om te laten zien wat wij als stichting doen voor de werkgroepen in Drenthe. Tevens een mooie gelegenheid om met de kinderen, die daar veel aanwezig waren, braakballen te pluizen. We hebben veel mensen van informatie voorzien over het kleinste uiltje van ons land.

NL-doet 11-03-2017

Op zaterdag 11 maart 2017 hebben we vanuit de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe meegedaan aan de actie NL-doet. Dit was in samenwerking met de Vogelwacht Uffelte e.o. Tijdens de dag hebben we met 10 vrijwilligers nestkasten gebouwd voor de steenuilen. Het was een zeer geslaagde dag met een mooi resultaat, namelijk 18 nieuwe nestkasten voor de steenuilen.

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de enthousiaste vrijwilligers die geholpen hebben tijdens deze klus. Heel erg bedankt hiervoor. Het was een erg gezellige en mooie dag. Extra mooi was dat het weer nog meewerkte en een deel van de vrijwilligers ook daadwerkelijk nog een steenuil heeft kunnen zien bij één van de nestkasten in de buurt.

Zeker voor herhaling vatbaar.

RC-dag Culemborg

Jaarlijks komen de regio-coördinatoren (RC’s) van de steenuilen die onder STONE (Steenuilenoverleg Nederland) van de provincies bij elkaar in Culemborg om ervaringen en resultaten uit te wisselen vanuit de provincies. Op 4 februari was het weer zo ver. Ook vanuit Drenthe is Erwin weer afgereisd naar Culemborg om een gezellige en informatieve dag bij te wonen over de steenuilen. ’s Ochtends hebben we vooral gehad over de ervaringen en organisaties vanuit de provincies en hoe een geluidsinventarisatie eruit zou moeten/kunnen zien. Tussen de middag hebben we een mooie wandeling gemaakt door het prachtige centrum van Culemborg en in de middag hebben we het gehad over de organisatie STONE en de rol van de RC’s hierin.

Een aantal punten die besproken zijn:
– Het uitvoeren van geluidsinventarisaties t.b.v. monitoring voor SOVON.
– Rol van RC’s binnen STONE.
– We gaan 2 keer per jaar vergaderen en dan in de zetting dat de RC’s van de provincie meer het bestuur van STONE gaan ondersteunen.

Al met al een nuttige en vooral ook gezellige dag.